โครงการป้ายทาวเวอร์ปั้มแก๊ส เค เอ็นเนอร์ จี จำหน่ายแก๊สLPG บนถนนสายเอเชีย อ.พรหทบุรี จ.สิงห์บุรี
ขนาดโครงป้ายสูงรวมยอด 21เมตร ฐานกว้าง 6 เมตร โครงสร้างเหล็ก เอช บีมถักขึ้นโครง ตัวป้ายโลโก้ไวนิลโปร่งแสงหนาพิเศษติดสติกเกอร์ โปร่งแสงขนาดตัว"เค" สูง 4 เมตร กว้าง 3.45 เมตร
หนา 0.75 เมตร ตัว"จี"สูง 4.75 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.75 เมตร ขอขอบคุณ บ.การุณฟาร์ม เจ้าของ
ปั้มแก๊ส"เค เอ็นเนอร์ จี" ที่มอบความไว้วางใจ